Сердюк Ольга Валентинівна

Навчально-методична робота

 

Навчально-методичні розробки ВНТУ

 

  1. Ж.П.Дусанюк, Н.С.Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В. Карватко  Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 1. Навчальний посібник. – Вінниця:ВНТУ, 2006. – 87 с
  2. Ж.П.Дусанюк, Н.С.Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В. Карватко  Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 2. Навчальний посібник. – Вінниця:ВНТУ, 2006. – 94 с
  3. Дусанюк Ж.П., Савуляк В.В., Репінський С.В., Сердюк О.В. Посібник до практичних занять з дисципліни "Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні". – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 134 с.

Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

              Технології та верстати з ЧПК

 1 Робочий план дисципліни РобочПланЗФН14 (150,00kb)

2 Опорний конспект лекцій конспект_лекцій (916,79kb)

 3 Методичні вказівки до виконання лабораторних робітПосібник Ток. ЧПК (2,37Mb) Програмування багатоінструментальної обробки (8,32Mb)

4 Методичні вказівки до практичних занять Дом. завд. ТВ ЧПК  (32,00kb),  Normu_chas (9,16Mb)

5 Методичні вказівки до СРСМВ СРС ТВЧПК (198,21kb)

6 Приклад виконання колнтрольної роботи студентами ЗФНКонтрРоб (441,93kb)

7 Питання на колоквіумПитКолоквиум (106,12kb)

8 пИТАННЯ

8 Питання на іспитПитання на залік (160,21kb)

 

 

 

                  Проектування та виробництво заготовок деталей машин

1 Робочий план дисципліниРобочий план ПВЗДМ13 (210,42kb)

2 Опорний конспект лекцій5ОпорнКонспЛекц (5,28Mb)

3 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та практичних занять (литті заготовки), (штамповка)

4 Методичні вказівки до СРСМВ (119,37kb)

5 Питання на колоквіумПитанМодули (94,71kb)

6 Питання на іспитПитДЗ (95,47kb)