Сердюк Ольга Валентинівна

Навчально-методична робота

 

Навчально-методичні розробки ВНТУ

 

  1. Ж.П.Дусанюк, Н.С.Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В. Карватко  Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 1. Навчальний посібник. – Вінниця:ВНТУ, 2006. – 87 с
  2. Ж.П.Дусанюк, Н.С.Семичаснова, С.В. Дусанюк, О.В. Карватко  Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 2. Навчальний посібник. – Вінниця:ВНТУ, 2006. – 94 с
  3. Дусанюк Ж.П., Савуляк В.В., Репінський С.В., Сердюк О.В. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні. Практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 136 с.

Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

              Технології та верстати з ЧПК

 1 Робочий план дисципліни РобочПланЗФН14 (150,00kb)

2 Опорний конспект лекцій конспект_лекцій (916,79kb)

 3 Методичні вказівки до виконання лабораторних робітПосібник Ток. ЧПК (2,37Mb) Програмування багатоінструментальної обробки (8,32Mb)

4 Методичні вказівки до практичних занять Дом. завд. ТВ ЧПК  (32,00kb),  Normu_chas (9,16Mb)

5 Методичні вказівки до СРСМВ СРС ТВЧПК (198,21kb)

6 Приклад виконання колнтрольної роботи студентами ЗФНКонтрРоб (441,93kb)

7 Питання на колоквіумПитКолоквиум (106,12kb)

8 Питання на іспитПитання на залік

             Механоскладальні дільниці та цехи

1 Робочий план дисципліни МСД_ДФН (183,50kb) 

2 Методичні вказівки до практичних занять Посiбник з практичних (13.10.2011) (7,14Mb) 

3 Методичні вказівки до СРС Методичнi вказiвки до СРС (69,50kb) 

4 Питання на колоквіум та іспити Перелiк питань до колоквiумiв та iспиту (33,00kb)